Mi és velünk együtt a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának dolgozói, úgy gondoljuk, hogy tudunk értékes tudást, információt, kapcsolatokat nyújtani öregdiákjaink számára.

Célunk egy olyan egymást segítő közösség létrehozása, mely mindenki számára értéket, megbecsülést és a hovatartozás érzését nyújtja.

Azt szeretnénk elérni, hogy mindenki büszkén mondhassa:

ÉN A PANNON EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK ÖREGDIÁKJA VAGYOK.

Küldetésünk, működésünk és értékeink

WHY? – Hová szeretnénk eljutni?

A PE-GTK ALUMNI-k közvetlen, magas bizalmi szintű, aktív közösségben támogatják egymást a személyes és szakmai fejlődésükben, valamint a céljaik elérésében azért, hogy eredményeik mentén minél nagyobb pozitív hatást gyakorolhassanak a környezetükre az egyetemen és az üzleti életben szerezett tudásukkal.

HOW? – Hogyan érjük el?

A közösség felépítésével összekötjük és aktív kapcsolatban tartjuk az egyetemünkön végzett hallgatókat, mindezt olyan közvetlen és értékteremtő közösségi platformokon és eseményeken, amin szívesen részt vesznek, valamint olyan közvetlen és értékes információk megosztásával, amiből személyesen és szakmailag is épülhetnek.

WHAT? – Mit teszünk ezért?

✔ Felépítünk egy magas bizalmi szintű, folyamatosan növekvő, “ajánlásos” módon bővülő közösséget.
Értékteremtő eseményeket és információkat osztunk meg és szervezünk.
✔ Összehozzuk őket, hogy épüljenek személyesen és szakmailag.
✔ Transzparens és egyenes módon mutatjuk be az együttműködési lehetőségeket, amivel támogatni tudja az egyetem az eredményeik elérését.
✔ Mindezt online-offline módon.

A rendszer megvalósítása során mindvégig igyekszünk tudatos, tervezett stratégia megvalósítása mentén haladni, igény szerint pedig újragondolni azt, a minél eredményesebb működés érdekében.

A közösség építése és működtetése során központi értékek a bizalom, a személyes hangvétel és a transzparencia.

A közösség építése kapcsán nem a klasszikus – nagy számok törvénye elvet –, hanem a lassabban, de több minőségi eredményt hozó szemléletet alkalmazzuk. Legyen szó tagok bevonásáról vagy rendezvények kidolgozásáról. Ettől a szemlélettől hosszú távú és stabilan fenntartható eredményeket várunk.

Véber Zoltán

Alumni vezető

Az életem egyik legmeghatározóbb pontja a Pannon Egyetemen töltött időszak volt. Rengeteg barát, sport-élmény és a feleségem megtalálása is ehhez az időszakhoz köthető. Nagyon hálás vagyok a Pannon Egyetemnek, amiért az általa kínált lehetőségekkel értékesebbé tette az életemet.

A Vezetés és szervezés mesterszak elvégzése után a szakmai, vállalkozói pályafutásom során észrevettem egy komoly hiányt. Úgy gondoltam, hogy nagyon értékes lenne a volt szaktársakkal egy ALUMNI közösségen keresztül tartani a szakmai és személyes kapcsolatot. Ezen a platformon gazdagítva egymást, az egyetemet és a hallgatókat (egykori önmagunkat látva bennük) a már megszerzett tapasztalataink megosztásával, közösen értéket teremtve minden érintettnek. Ez a gondolat indította útjára az ALUMNI közösség megalapítását, amely az egyetemmel karöltve egy dinamikus és közvetlen közösségé fejlődött.

A FranklinCovey Magyarország tanácsadójaként küldetésem része, hogy egyéneket és szervezeteket támogassak a kiválóvá válásban. Úgy gondolom, hogy az ALUMNI közösség is hasonló értéket teremt minden tag és érintett számára, így nemes célért dolgozunk. Hiszek benne, hogy a közösségünk bővülése komoly pozitív hatást fog gyakorolni.

Dr. Gyurácz-Németh Petra

Egyetemi alumni vezető, PE-GTK Alumni Egyesület elnöke

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán végeztem alap- és mesterszakos tanulmányaimat. Gyakorlati tapasztalatszerzés során is végig kapcsolatban maradtam az egyetemmel.

Doktori tanulmányaim során kezdtem el mélyebben foglalkozni a hallgatók mentorálásával. A TDK és egyéb önkéntes tevékenységek során életre szóló barátságok köttettek. Ezek a kapcsolatok a mai napig meghatározóak, és az Alumni szervezet iránti elkötelezettségem alapját képezik.

Célom, hogy segítségek egy olyan közösség megszületésében, fenntartásában és folyamatos fejlesztésében, melynek én is ugyanúgy tagja vagyok.

Simon-Szabó Tünde

Alumni rendezvények

Egy közösség, így egy egyetemi kar sikerességéhez elengedhetetlen annak tiszteletre méltó múltja, eredményes jelene és innovatív jövője. De az alma mater sikeréhez elengedhetetlen az is, hogy a mai kor hallgatói elé példát állítsanak azok, akik egykor a Kar hallgatói voltak, mára viszont a gazdasági-, kulturális-, művészeti-, tudományos élet tagjaiként felelősséggel tartoznak a rájuk bízott közösség jövőjéért. Ők a mindig fiatal öregdiákok, akik életpályájuk révén példát mutatnak az egyetemi polgároknak, tudományos előadásaikkal, közös beszélgetéseikkel, rendezvényeikkel megmutatják az egyetemi évek utáni értelmiségi ember mindennapjait. Az Alumni motivál, bátorít, hidat képez a múlt és a jövő között!

Örülök, hogy az Alumni közösségnek én is részese lehetek! Több száz sikeres rendezvénnyel a hátam mögött, a rendezvényszervezői múltamat kamatoztatva örömmel csatlakoztam évekkel ezelőtt a Kar Kommunikációs Központjához, majd dékáni referensként új feladatként az Alumni titkára és rendezvényeinek szervezője lettem. Feladatomnak tekintem az Alumni közösségének összefogását, rendezvényeinek koordinálását, folyamatos kapcsolattartást az Alumni tagjai, a Kar vezetése és hallgatói között.

Iván Katalin

Alumni kommunikáció

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán szereztem diplomát Idegenforgalmi és szálloda szakon, majd elvégeztem a Közgazdász gazdálkodási kiegészítő szak marketing szakirányát.

Még egyetemi tanulmányaim alatt, 2007-ben az egyetem Kommunikációs Irodájában kezdtem el dolgozni, s azóta sem váltam meg az alma matertől. 2010 óta a Gazdaságtudományi Karon dolgozom, előbb hallgatói majd marketing referensi munkakörben.

Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy egy olyan közösséghez tartozom, mint a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara, amely teret enged a kreativitás kibontakozásának, folyamatos kihívásokkal inspirál a fejlődésre, és ahol igazán otthon érezhetem magam. Az pedig, hogy egykori tanáraimmal kollégaként együtt dolgozom immár évek óta, csak hab a tortán! Mit is mondhatnék mást, mint GTK FOREVER!